HISTORIAPTH ZOMET Dyja Gil Spółka Jawna jest wpisana do KRS pod numerem 0000118080.

Właściciele Przemysław Dyja i Andrzej Gil pełnią funkcję bezpośredniego zarządu.

Firma powstała w 1991 jako spółka cywilna, która w roku 2002, po wprowadzeniu kodeksu spółek handlowych jako podmiot przekraczający ustawowe wskaźniki obrotu, została przekształcona w spółkę jawną.

Obecnie zatrudniamy 19 stałych pracowników.

Właściciele firmy są również właścicielami obiektów i gruntów na których zlokalizowana jest spółka.

W latach 2000-2002 spółka własnymi środkami przeprowadziła remont kapitalny obiektów o łącznej powierzchni produkcyjnej 800m2.

Systematycznie modernizujemy park maszynowy oraz flotę transportową.


biuro PTH ZOMET


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!